მედია მონიტორინგის ანგარიშები. 2011-2013

11 ნოემბერი 2013
image

2010 წლიდან, გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოში მედია მონიტორინგის პროცესს. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული კვლევა მიზნად ისახავს მედიაში პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებას და მედია პლურალიზმის განვითარებას. "2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგი“  და "2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის შედეგები“ მიმოიხილავს ქართულ  სატელევიზიო, რადიო, ბეჭდურ და ინტერნეტ მედიის საქმიანობას წინასაარჩევნო პერიოდში.
"სოციალური და ეკონომიკური საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში“
მოიცავს 2011 წლის ივნის-დეკემბერში განხორციელებული კვლევის შედეგებს, რომელიც შეისწავლიდა სოციალური და ეკონომიკური თემების გაშუქებას ქართულ სატელევიზიო და ბეჭდურ მედიაში. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ვებ გვერდი: Mediamonitor.ge

 

 

 

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის შედეგები
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის შედეგები
სოციალური და ეკონომიკური საკითხები ქართულ მედიაში. 2011