მედია მონიტორინგის ანგარიშები. 2011-2013

11 ნოემბერი 2013
image

2011-2013 წელს საქართველოში განხორციელებული საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნების მასშტაბური მედიამონიტორინგის შემაჯამებელი ანგარიშები:

  • 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები
  • 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები
  • სოციალური და ეკონომიკური საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში

მედიამონიტორინგი ჩატარდა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით.