არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიმოხილვისთვის. 2013

23 დეკემბერი 2013
image

ანგარიში წარმოადგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის პირველი ციკლის ფარგლებში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული რეკომენდაციების შესრულების შუალედურ შემაჯამებელ დოკუმენტს.

ანგარიში მომზადებულია წამყვანი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და მიზნად ისახავს საქართველოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

ანგარიში შეავსებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ მომზადებულ ოფიციალურ შეფასებას. 

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

შუალედური შემაჯამებელი ანგარიში. 2013