დემოკრატიული მმართველობა

image

2008–2013 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაცემულ რეკომენდაციათა შესრულების ანგარიში და ანალიტიკური კვლევა

კვლევის მიზანია 2008-2013 წლებში საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ გაწეული რეკომენდაციების შესწავლა და ანალიზი, თუ რამდენად ასრულებდნენ შესაბამისი საჯარო უწყებები მიღებულ რეკომენდაციებს.   სახალხო დამცველის ინსტიტუტის შექმნიდან დღემდე მრავალი რეკომენდაცია გაიცა სხვადასხვა უწყების მისამართით,მეტი

image

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013

კვლევის მიზანია გამოავლინოს ის ძირითადი პრობლემები, რაც დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების (გოგონების) უფლებების განხორციელების კუთხით წარმოიშვება. ასეთებია: ადექვატური საცხოვრებელი პირობების არსებობდა, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებისას, გრძელვადიანი განსახლებისმეტი

image

პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე. 2013

კვლევა შეისწავლის პოლიტიკური რეკლამის გავლენას საქართველოს მედიასა და საარჩევნო პროცესზე. ის ეფუძნება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად მიღებული რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების ანალიზს, სამართლებრივი დოკუმენტების შესწავლას, პოლიტიკური პიარის სპეციალისტებისა და მაუწყებლებისმეტი

დემოკრატიული მმართველობა

კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მმართველობის პროექტების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში.

მეტი