კრიზისების პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია

პუბლიკაციები

ყველა პუბლიკაცია
კრიზისების პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია

ჩვენი პრიორიტეტი ადამიანები და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მოთხოვნილებებია. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ნდობის აღდგენის პროცესს კონფლიქტის შედეგად დაშორებულ თემებში; ვეხმარებით მოსახლეობას, ვის ცხოვრებაზე კრიზისებმა დამანგრეველი გავლენა იქონია.

მეტი