გაეროს განვითარების პროგრამა

UNDP თანამშრომლობს საზოგადოების ყველა ფენასთან და ეხმარება ქვეყნებს გაუმკლავდნენ კრიზისს და ცხოვრების დონის საყოველთაო ზრდას მიაღწიონ. მსოფლიოს 177 სახელმწიფოსა და ტერიტორიაზე გაეროს განვითარების პროგრამის საერთაშორისო გამოცდილება და ადგილობრივი ვითარების ცოდნა უკეთესი ცხოვრების მშენებლობას ემსახურება.

რას ვაკეთებთ
ჩვენი პროექტები
ENPARD აჭარა

სოფლის მეურნეობა, დასაქმება, წარმოება და სურსათის უსაფრთხოება.

ყველა პროექტი