სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა საქართველოს რეგიონულ განვითარებაში

თბილისში გაიხსნა ორდღიანი კონფერენცია საქართველოს რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების საკითხებზე. კონფერენცია შეაჯამებს 2015 და 2016 წლებში განხორციელებული მცირე გრანტების პროგრამის შედეგებს, რომელმაც შესაძლებლობა მისცა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციებს განეხორციელებინათ ადგილობრივი...

საქართველო განიხილავს სოფლის განვითარების ევროპულ მოდელს

20 და 22 ოქტომბერს ქუთაისსა და თბილისში გაიმართა საჯარო კონსულტაციები საქართელოს სოფლის განვითარების პოლიტიკის შესახებ. განხილვის მთავარ თემას წარმოადგენდა ადგილობრივი ეკონომიკის გამოწვევები და საქართველოს სოფლის მოსახლეობის საჭიროებები. შეხვედრების ორგანიზატორი იყო ქართული არასამთავრობო...

მედიამონიტორინგის შედეგები ასახავს წინასაარჩევნო პერიოდის დაძაბულობას

6 ოქტომბერს გამართულ პრეს კონფერენციაზე ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარადგინეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები. მედიამონიტორინგი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით და მოიცავს ორმოცზე მეტ მედია საშუალებას - ...

ბლოგი: ადმინისტრაციული ინოვაცია? UNDP-ში ეს შესაძლებელია!

ჩვენი ექსპერიმენტების მიზანია უფრო სწრაფი და ეფექტური მომსახურობის მიწოდება ჩვენი კლიენტებისათვის, უპირველეს ყოვლისა ჩვენი პროგრამებისა და პროექტების თანამშრომლებისათვის. ინოვაციური მიდგომები ფინანსებისა და ადამიანური რესურსების მართვაში და ბიუჯეტების ადმინისტრირებაში ნიშნავს ნაკლებ ბიუროკრატიას...

კრეატული იდეების სემინარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად

თბილისში დაიწყო ორდღიანი ინოვაციური სემინარი „I Can / მე შემიძლია“, რომლის მიზანია აქტიური ცხოვრების წინაპირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. სემინარის მონაწილეები იმსჯელებან შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებულ ტრანსპორტზე და საქართველოს საზოგადოებაში არსებულ სტიგმასა და...

ფორუმი სოფლის განვითარების პოლიტიკის საკითხებზე

ბორჯომი. 2 ოქტომბერი 2016 – 2016 წლის 1-2 ოქტომბერს ბორჯომში გაიმართა წარმომადგენლობითი ფორუმი სოფლის განვითარების პოლიტიკის საკითხებზე. ღონისძიებას ესწრებოდა საქართველოს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და  საერთაშორისო ორგანიზაციების ორმოცდაათამდე წარმომადგენელი. ღონისძიება ჩატარდა ევროკავშირის...

ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ინიციატივები ხელს უწყობენ საქართველოს რეგიონების განვითარებას

ოცადაცამეტმა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციამ დღეს წარადგინა თავისი სამწლიანი მუშაობის შედეგები გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის...

საქართველოში დაინერგება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელი

2016 წლის 28 სექტემბერს, თბილისში გაიმართა კონფერენცია პროფესიული განათლების ახალი მოდელის - სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების  შესახებ.  კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს მთავრობის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, პროფესიული კოლეჯების, ფერმერთა გაერთიანებების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და...

რა სჭირდება საქართველოს ვერცხლისწყლის გაფრქვევის შემცირებისათვის

გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ წარადგინეს 2016 წელს ჩატარებული შეფასების შედეგები, რომელიც იკვლევს საქართველოს საკანონმდებლო-მარეგულირებელ და ინსტიტუციურ საჭიროებებს საშიში ქიმიური ნივთიერებებისა და სახიფათო ნარჩენების...

გენდერული თანასწორობა თბილისის ფოტო ფესტივალზე

წლევანდელი თბილისის ფოტო ფესტივალის ერთ-ერთი ღონისძიება დაეთმო გენდერული თანასწორობის შესახებ მსჯელობას.  19 სექტემბერს, გაიმართა ფოტო ჩვენება მსოფლიოში ცნობილი ქალი ფოტოგრაფების მონაწილეობით, რასაც მოჰყვა დისკუსია ფოტოგრაფიაში ქალთა მონაწილეობისა და მიღწევების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილეობის...