სამოქალაქო საზოგადოება წარადგენს 2016 წლის საპარლამენტო არჩვენების მედიამონიტორინგის შუალედური შედეგებს

2016 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა პრეს კონფერენცია საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური შედეგების წარსადგენად. პრეს კონფერენციას გახსნეს შომბი შარპმა - გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილემ საქართველოში, და დოროტა დლოუხი-სულიგამ - საქართველოში ევროკავშირის...

გენდერული თანასწორობა თბილისის ფოტო ფესტივალზე

წლევანდელი თბილისის ფოტო ფესტივალის ერთ-ერთი ღონისძიება დაეთმო გენდერული თანასწორობის შესახებ მსჯელობას.  19 სექტემბერს, გაიმართა ფოტო ჩვენება მსოფლიოში ცნობილი ქალი ფოტოგრაფების მონაწილეობით, რასაც მოჰყვა დისკუსია ფოტოგრაფიაში ქალთა მონაწილეობისა და მიღწევების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილეობის...

UNDP და საქართველოს მთავრობა იწყებენ 6.8 მილიონი ლარის ღირებულების პროგრამას საქართველოს სოფლის განვითარებისათვის

შომბი შარპმა – გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მოქმედმა ხელმძღვანელმა საქართველოში, და ოთარ დანელიამ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ორწლიანი პროგრამის დაწყების შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს სოფლის განვითარებას. პროგრამის სრული ბიუჯეტი 6.8...

COBERM-3: საპროექტო იდეების მიღება

COBERM-ი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საგრანტო პროგრამაა, რომელიც მხარს უჭერს ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების ინიციატივებსა და საქმიანობას სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების ცხოვრებისა და კონფლიქტით დაზარალებული თემების საცხოვრებელი...

რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა საზოგადოებრივი მომსახურების შესახებ?

2016 წლის 27 ივლისს გაიმართა საზოგადოებრივი მომსახურებით საქართველოს მოქალაქეთა კმაყოფილების დონის კვლევის შედეგების წარდგენა. კვლევაში მიმოხილულია მოქალაქეთა დამოკიდებულება გზების, საზოგადოებრივი საბავშვო ბაღების, დასუფთავებისა და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურების მიმართ. კვლევაში ასევე განხილულია...

აგარის საჯარო სკოლაში დაინერგება პროფესიული განათლების პროგრამები

გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლობამ, შპს ,,აგარის შაქრის კომპანიამ“ და  ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლამ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს აგარის საჯარო სკოლაში პროფესიული განათლების დანერგვისა და ამ...

საარჩევნო მედიამონიტორინგის პირველი შედეგები

22 ივლისს გამართულ პრეს კონფერენციაზე სამმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ - საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, ინტერნიუს - საქართველომ და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა, გამოაქვეყნა საარჩევნო მედიამონიტორინგის პირველი ანგარიში. პრეს კონფერენნციას ესწრებოდნენ საქართველოს მედიის,...

მცირე ფერმერები ხვდებიან ევროკავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს

ბათუმი, 16 ივლისი 2016 – 14 ივლისს საქართველოს ეწვია ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. ევროკომისარმა მონაწილეობა მიიღო კონფერენციაში „საქართველოს ევროპული გზა“, რომელიც გაიმართა ბათუმში 14-15 ივლისს. კონფერენციის შემდეგ,...

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება მედიის ყურადღების ცენტრში

2016 წლის 27-30 ივნისს აჭარაში გაიმართა მედია ტური, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 40-მდე ჟურნალისტმა სამაუწყებლო, ბეჭდური და ონლაინ მედია საშუალებებიდან. მედია ტურის ორგანიზატორი იყო გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირის ხელშეწყობით და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და აჭარის...

#ჩემირუსთაველი - კონკურსის გამარჯვებულები

ოცდათხუტმეტმა სტუდენტმა საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან მიიღო მონაწილეობა სტუდენტური ნაშრომების კონკურსში #ჩემირუსთაველი. კონკურსის მონაწილეებმა ახლებურად გაიაზრეს ერთიანობისა და თანასწორობის, მათ შორის გენდერული თანასწორობის იდეა, რომელიც ჯერ კიდევ რუსთაველის დროს განაპირობებდა საქართველოს...

მართლმსაჯულება ყველასათვის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ახალი სამწლიანი პროექტი ხელს შეუწყობს მართლმსაჯულების სისტემის გაძლიერებას და სამართლის სფეროს სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას მართლმსაჯულების საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ბავშვზე მორგებული  მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში...