გაეროს განვითარების პროგრამა

UNDP თანამშრომლობს საზოგადოების ყველა ფენასთან და ეხმარება ქვეყნებს გაუმკლავდნენ კრიზისს და ცხოვრების დონის საყოველთაო ზრდას მიაღწიონ. ჩვენი საერთაშორისო გამოცდილება და ადგილობრივი ვითარების ცოდნა ემსახურება უკეთესი ცხოვრების მშენებლობას მსოფლიოს 177 სახელმწიფოსა და ტერიტორიაზე.

პროგრამები საქართველოში
სოციალური მედია