კრეატული იდეების სემინარი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დასაცავად

თბილისში დაიწყო ორდღიანი ინოვაციური სემინარი „I Can / მე შემიძლია“, რომლის მიზანია აქტიური ცხოვრების წინაპირობების შექმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის. სემინარის მონაწილეები იმსჯელებან შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებულ ტრანსპორტზე და საქართველოს საზოგადოებაში არსებულ სტიგმასა და...

ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ინიციატივები ხელს უწყობენ საქართველოს რეგიონების განვითარებას

ოცადაცამეტმა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციამ დღეს წარადგინა თავისი სამწლიანი მუშაობის შედეგები გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის...

საქართველოში დაინერგება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მოდელი

2016 წლის 28 სექტემბერს, თბილისში გაიმართა კონფერენცია პროფესიული განათლების ახალი მოდელის - სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების  შესახებ.  კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს მთავრობის, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, პროფესიული კოლეჯების, ფერმერთა გაერთიანებების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და...

რა სჭირდება საქართველოს ვერცხლისწყლის გაფრქვევის შემცირებისათვის

გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP) და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ წარადგინეს 2016 წელს ჩატარებული შეფასების შედეგები, რომელიც იკვლევს საქართველოს საკანონმდებლო-მარეგულირებელ და ინსტიტუციურ საჭიროებებს საშიში ქიმიური ნივთიერებებისა და სახიფათო ნარჩენების...

გენდერული თანასწორობა თბილისის ფოტო ფესტივალზე

წლევანდელი თბილისის ფოტო ფესტივალის ერთ-ერთი ღონისძიება დაეთმო გენდერული თანასწორობის შესახებ მსჯელობას.  19 სექტემბერს, გაიმართა ფოტო ჩვენება მსოფლიოში ცნობილი ქალი ფოტოგრაფების მონაწილეობით, რასაც მოჰყვა დისკუსია ფოტოგრაფიაში ქალთა მონაწილეობისა და მიღწევების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილეობის...

სამოქალაქო საზოგადოება წარადგენს 2016 წლის საპარლამენტო არჩვენების მედიამონიტორინგის შუალედური შედეგებს

2016 წლის 9 სექტემბერს გაიმართა პრეს კონფერენცია საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შუალედური შედეგების წარსადგენად. პრეს კონფერენციას გახსნეს შომბი შარპმა - გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილემ საქართველოში, და დოროტა დლოუხი-სულიგამ - საქართველოში ევროკავშირის...

UNDP და საქართველოს მთავრობა იწყებენ 6.8 მილიონი ლარის ღირებულების პროგრამას საქართველოს სოფლის განვითარებისათვის

შომბი შარპმა – გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მოქმედმა ხელმძღვანელმა საქართველოში, და ოთარ დანელიამ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ორწლიანი პროგრამის დაწყების შესახებ, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს სოფლის განვითარებას. პროგრამის სრული ბიუჯეტი 6.8...

COBERM-3: საპროექტო იდეების მიღება

COBERM-ი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საგრანტო პროგრამაა, რომელიც მხარს უჭერს ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების ინიციატივებსა და საქმიანობას სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების ცხოვრებისა და კონფლიქტით დაზარალებული თემების საცხოვრებელი...

რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა საზოგადოებრივი მომსახურების შესახებ?

2016 წლის 27 ივლისს გაიმართა საზოგადოებრივი მომსახურებით საქართველოს მოქალაქეთა კმაყოფილების დონის კვლევის შედეგების წარდგენა. კვლევაში მიმოხილულია მოქალაქეთა დამოკიდებულება გზების, საზოგადოებრივი საბავშვო ბაღების, დასუფთავებისა და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურების მიმართ. კვლევაში ასევე განხილულია...

აგარის საჯარო სკოლაში დაინერგება პროფესიული განათლების პროგრამები

გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლობამ, შპს ,,აგარის შაქრის კომპანიამ“ და  ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლამ ხელი მოაწერეს მემორანდუმს აგარის საჯარო სკოლაში პროფესიული განათლების დანერგვისა და ამ...

საარჩევნო მედიამონიტორინგის პირველი შედეგები

22 ივლისს გამართულ პრეს კონფერენციაზე სამმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ - საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ, ინტერნიუს - საქართველომ და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა, გამოაქვეყნა საარჩევნო მედიამონიტორინგის პირველი ანგარიში. პრეს კონფერენნციას ესწრებოდნენ საქართველოს მედიის,...